Skatterättsligt Forum Sverige AB stöder utbildningen i skatterätt, framförallt vid Juridiska Institutionen i Uppsala. Juridiska Institutionen i Uppsala är med i Eucotax, European Universities Cooperating in Tax Law. Detta nätverk organiserar bland annat Wintercourse och European Tax Moot Court.