Wintercourse är ett uppsats- och seminarieprogram. Tretton universitet från tolv länder deltar. Varje år väljs ett tema och för Wintercourse 2015 är det Digital Economy. Temat delas upp i sex ämnen och under tiden 9-16 april 2015 samlas i Barcelona sex studenter från varje deltagande universitet och ett femtontal professorer/lärare för en workshop under det övergripande temat. Från varje år har då en student per tema skrivit en uppsats, på engelska, utifrån det egna landets perspektiv. Till ledning finns det ett frågeformulär (questionnaire). Under Wintercourse jobbar alla studenter med samma delämne tillsammans med en gemensam uppsats och en gemensam presentation av sitt ämne den sista dagen. Professorer/lärare finns med som mentorer. Förutom grupparbeten anordnas en del föreläsningar och sociala aktiviteter under veckan. EY stöder själva programmet i Barcelona. Professorer och andra lärare finns med såväl under arbetet hemma med uppgifterna och under Wintercourse.

 

För mer information, se http://www.wintercourse.com
För frågor och funderingar, kontakta Bertil Wiman Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.