Master Programme in International Tax Law and EU Tax Law

På juridiska fakulteten vid Uppsala universitet erbjuds en ettårig masterutbildning på avancerad nivå i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Programmet hålls på engelska.

Mer information om programmet hittar du här.