Följande fördjupningskurser i skatterätt finns vid juridiska fakulteten i Uppsala universitet

 

Vårterminen

  • Value Added Tax, 15 hp
  • Internationell skatterätt, 15 hp

Höstterminen

  • Företagsbeskattning, 30 hp
  • Redovisning och beskattning, 15 hp