Följande fördjupningskurser i skatterätt finns vid juridiska fakulteten i Uppsala universitet

 

Vårterminen

  • Internationell skatterätt, 30 hp
  • Förvaltningsprocess och skatteprocess, 15 hp
  • European Tax Law, 15 hp

Höstterminen

  • Företagsbeskattning, 30 hp
  • Redovisning och beskattning, 15 hp
  • Företagens mervärdesskatt och inkomstskatt, 15 hp
  • International Taxation, 15 hp