Mellan 25 mars och 30 mars anordnas 2018 års International and European Tax Moot Court. 

Den årliga tävlingen för studenter i skatterätt, International and European Tax Moot Court hålls i Leuven, Belgien. Uppsala universitet representeras av fyra studenter som läser fördjupningskurs skatterätt. Tävlingen anordnas varje år för studenter som fördjupar sig i skatterätt och de får med hjälp av en handledare tränas i både skriftlig och muntlig juridisk argumentation. 

 

Se mer information om tävlingen på https://www.law.kuleuven.be/taxmootcourt