Mellan 26 februari och 4 mars anordnas 2012 års European Tax Moot Court i Leuven. 

Den årliga tävlingen för studenter i skatterätt, European Tax College Moot Court Competition hålls i Leuven, Belgien. Uppsala universitet representeras av fyra studenter som läser fördjupningskurs skatterätt. Tävlingen anordnas varje år för studenter som fördjupar sig i skatterätt och de får tränas i både skriftlig och muntlig juridisk argumentation. Studenternas handledare under tävlingen är Anna Lewander.

 

Se mer information om tävlingen på http://www.law.kuleuven.be/eutax/index.html