28 januari - Vinterpromotion i Uppsala

 

3 februari - Lunchseminarium 1 i Direkt Skatt
Ordningen återställd? Diskussion om intern rätts förhållande till skatteavtalen efter Regeringsrättens domar om 10-årsregeln.
Inledare: Professor Bertil Wiman
Kommentator: Departementsråd Ingela Willfors, Finansdepartementet, advokat Anders Erasmie, Mannheimer Swartling och justitieråd Olle Stenman, Högsta förvaltningsdomstolen.
Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.
För anmälan till hela seminarieserien om tre seminarier i Direkt Skatt (3/2, 5/4, 5/5) - klicka här!
För att se Bertil Wimans presentation - klicka här!

8 februari - Lunchseminarium 1 i Indirekt Skatt
Domar i kölvattnet av SKF.
Inledare: Mikaela Sonnerby, Uppsala Universitet
Kommentator: Roger Treutiger, Ernst & Young
Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.
Mikaela Sonnerbys presentation - klicka här!

 

16 mars kl. 13-18 - Konferens på temat Riskkapital, ränteavdrag och rättssäkerhet på Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Svensk Skattetidning. Middag i Stora Salen efteråt.

 

5 april - Lunchseminarium 2 i Direkt Skatt
Lundin, utdelningar och EU-rätten! Aktuella EU-frågor belyses.
Inledare: Skattejurist Daniel Jilkén, Skeppsbron Skatt och professor Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet.
Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.

12 april - Symposium om finanskrisen och juridiken i Uppsala. Hela inbjudan samt information om anmälan!

13 april - Lunchseminarium 2 i Indirekt Skatt
Flerledsförsäljningar av varor
Inledare: Peter Iwarsson, KPMG
Kommentator: Ulf Nilsson, Skeppsbron Skatt
Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.

5 maj - Lunchseminarium 3 i Direkt Skatt
Nytt informationsutbytesdirektiv - konsekvenser? Forskare Ulrika Gustafsson Myslinski, Centrum för Skatterätt och Uppsala Universitet.
Underprisöverlåtelser till anställda - slutsatser från ett HFD-avgörande den 14 mars. Skattekonsulterna Frida Haglund och Daniel Gluckman, Deloitte.
Domarjäv i skatteprocess - nya rättsfall. Biträdande jurist Fredrik Berndt, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.

11 maj - Alumnidag i Uppsala

12 maj - Jérome Törner Monsenego disputerar i ämnet finansrätt på en avhandling med titeln "Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market". Avhandlingen framläggs för offentlig granskning för avläggande av juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm kl 14.15 i sal 750, Sveavägen 65, Stockholm. Opponent är professor Frans Vanistendael, Belgien.

17 maj - Lunchseminarium 3 i Indirekt Skatt
Jeanette Fored, Sveriges kommuner och landsting, talar om rapporten om Public Bodies
Pernilla Rendahl, Högskolan i Jönköping, talar om den nya tillämpningsförordningen
Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv, talar om Grönboken och Milanoseminariet
Gunnar Rabe, Centrum för Skatterätt, talar om framtida lagstiftning på området

Tid och plats: Stora Salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7, kl. 12.00-13.30.

27 maj - Vårpromotion i Uppsala

 

2-4 juni EATLP konferens i Uppsala

15 juni anordnades ett symposium i Konsoliderad beskattning i. Hela inbjudan och program för dagen hittar du här!

Jérome Monsenego disputerade i ämnet finansrätt på en avhandling med titeln "Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market" våren 2011. Avhandlingen framlades för offentlig granskning för avläggande av juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm torsdagen den 12 maj 2011. Opponent var professor Frans Vanistendael, Belgien. Avhandlingen har uppdaterats och finns nu publicerad hos IBFD - klicka här!

 

15 juni - Symposium i Konsoliderad beskattning i Uppsala 09.30 - 17.00 med efterföljande buffé. Symposiet står öppet för alla och är kostnadsfritt. Anmälan dig senast den 10 juni till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hela inbjudan och program för dagen hittar du här!