Höstterminen 2017

Välkommen till höstens luncher i Direkt och Indirekt skatt!
 
Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Program och information om anmälan och pris finns här!
 
Höstens datum:

Direkt skatt
 
Tisdagen den 19 september 12.00 - 14.00
Förslag till nya räntebegränsningsregler
 
Finansdepartementet la i juni 2017 fram promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn", i vilken föreslås nya ränteavdragsbegränsningsregler och förändringar av de redan befintliga. Efter en historisk tillbakablick av Wiman går Hellenius igenom förslaget varefter de praktiska konsekvenserna diskuteras av Larsén och Norén. Vi förlänger seminariet till 14.00 för att ge tid till diskussion.

Inledare: Professor Bertil Wiman, Uppsala universitet och Skatteexperten Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv
Kommentatorer: Partner Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt och Partner Helena Norén, EY
 
Torsdagen den 26 oktober 12.00 - 13.30 
Gränsdragningen mellan tjänst och näring samt möjligheten att med skatterättslig verkan sätta sig på bolag
 
Inledare: Advokat Carl Beyer, Mannheimer Swartling
Kommentatorer: Rättsliga experten Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, Partner Frida Haglund, Deloitte, Tax Partner Lillion Lindberg, PwC och Tax Director Shirin Arvanius, PwC
 
Onsdagen den 22 november 12.00 - 13.30
Höstens uppsamlingsheat! 
 
Två eller tre ämnen som aktualiserats under hösten kommer att avhandlas. Men ett av ämnena är spikat redan: Biträdande professor Jan Kellgren från Linköpings universitet kommer att behandla den skattemässiga relevansen av händelser efter balansdagen.
 
  
 
Indirekt skatt
 
Torsdagen den 14 september 12.00 - 13.30 
Överlåtelse av mark och tillhandahållande av entreprenad i skilda avtal
 
Ämnet är intressant bl.a. eftersom kammarrätterna i Göteborg och Stockholm har kommit till olika slut. 

Inledare: Partner Emil Virhammar, Svalner
Kommentatorer: Skatteverket, Partner Susann Lundström, KPMG och doktoranden Giacomo Lindgren Zucchini, Örebro universitet
 
Tisdagen den 17 oktober 12.00 - 13.30
Legalitetsprincipen och tolkning av mervärdesskattelag 
 
Skatteverket har gett ut ett ställningstagande om fondförvaltning i april 2017 som väckt diskussion om normgivningen på momsområdet och dess förenlighet med legalitetsprincipen.
 
Inledare: Professor Anders Hultqvist, Karlstads universitet
Kommentatorer: Partner Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt, Skattejuristen Ulrika Hansson, Bankföreningen och före detta regeringsrådet och EU-domaren Stig von Bahr
 
Torsdagen den 16 november 12.00 - 13.30
Höstens uppsamlingsheat!
 
Vi tar upp två eller tre ämnen som aktualiserats under hösten.