Höstterminen 2012

September

Tisdag 11 september - Lunchseminarium Direkt skatt
Ämne: Paketering av tillgångar - vad innebär ny praxis?
Inledare: Martin Nilsson, Mannheimer Swartling
Kommentatorer: Ulrika Grip, Skeppsbron Skatt och Stig von Bahr, f.d. domare i EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen

Torsdag 20 september - Lunchseminarium Indirekt skatt
Ämne: Vouchers - en diskussion av kommissionens förslag till direktiv, med hänsyn till svenska förhållanden
Talare:Oscar Henkow, Lunds Universitet
Kommentator: Ulrika Hansson, Svenska bankföreningen

 

Oktober

Onsdag 24 oktober - Lunchseminarium Direkt skatt
Ämne: Ränteavdragsbegränsningar - en analys av regeringens kommande proposition
Inledare: Thomas Andersson, Deloitte
Kommentatorer: Bertil Wiman, Uppsala universitet och Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv

Tisdag 30 oktober - Lunchseminarium Indirekt skatt
Ämne: Stadigvarande bostad
Inledare: Royne Schiess, Ernst & Young
Kommentator: Ulf Nilsson, Advokatfirman Vinge


December

Onsdag 5 december - Lunchseminarium Direkt skatt
Ämne: Aktuella skattefrågor

Arlanda Express-målet om räntebetalning till utlandet.
Inledare: Roger Gavelin, PwC

Två avgöranden från EU-domstolen, C-18/11 Philips Electronics och C-318/10 SIAT
Inledare: Daniel Jilkén, Skeppsbron Skatt

K3 och eventuella skatteimplikationer, samt ändrat bokslut till grund för beskattning.
Inledare: Jan Bjuvberg, Uppsala Universitet

 

Onsdag 12 december - Lunchseminarium Indirekt skatt
Pågående lagstiftningsarbete i EU
Inledare: Jan Larsson, Finansdepartementet

Daimlermålet - Återbetalning till utländsk företagare/fast etableringsställe
Inledare: Joachim Broberg, KPMG

Generaladvokatens yttrande í mervärdesskattegruppsmålet
Inledare: Tomas Karlsson, Ernst & Young