Aktuellt

Välkommen till höstens luncher i Direkt och Indirekt skatt!
 
Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Vårens datum ute nu! 
Ämnena för vårens seminarium uppdateras inom kort.
 
Indirekt skatt:
5/2
10/4
7/5
 
Direkt skatt:
12/2
2/4
14/5
 
Temadag 8 mars med ämnet "EU-rätt och skatteflykt"
 

Direkt skatt
 
Tisdag den 25 september, 12.00 - 14.00 
Skatterådgivarnas rapporteringsskyldighet – vad är det?
 
Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv, inleder med en presentation av EU-direktivet m.m
Kommentatorer: Martin Nilsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Tomas Algotsson, Skatteverket, Sari Rosenhall, TeliaSonera och Hans Peter Larsson, FAR
 
 
Onsdag den 31 oktober, 12.00 - 13.30
Högsta Förvaltningsdomstolen och redovisningen

Inledare: Justitierådet Margit Knutsson
Kommentatorer: Helena Norén, EY, och Jan Bjuvberg, Uppsala universitet


Torsdag den 29 november, 12.00 - 13.30
Klimatkompensation i ljuset av Arla-målet

Inledare: Peter Markendahl, Skeppsbron Skatt


”Economic employer”

Inledare: Linda Odermalm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kommentator: Katia Cejie, Uppsala universitet
 
 
   
Indirekt skatt
 
Onsdag den 12 september, 12.00 - 13.30
Sammansatta tillhandahållanden med inslag av lokal/fastighet
 
Inledare: Emil Virhammar, Svalner och Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt
 
 
Onsdag den 17 oktober, 12.00 - 13.30
Betydelsen av undantaget för sjukvård i ljuset av HFD:s praxis 
 
Inledare: Joachim Agrell, Deloitte
Kommentator.: Kerstin Alvesson, Skatteverket


Onsdag den 21 november, 12.00 - 13.30 
Jämkning av ingående moms (Pactordomen)
 
Inledare: Susann Lundström, KPMG och Emil Frennberg, PwC
 
 
Förhandsbesked Reverse Skandia
 
Inledare: Jesper Öberg, PWC
 
 
 
Plats: Stora salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7.
 
 
Du kan anmäla dig genom att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via anmälningsformuläret.

Varmt välkomna!


Bertil Wiman           Katia Cejie
 
Jan Bjuvberg          Mikaela Sonnerby
 
 
Temadag - 3 maj 2018

Den 3 maj 2018 anordnar Skatterättsligt Forum tillsammans med Svensk Skattetidning (som ges ut av Norstedts Juridik/Karnov) och Handelshögskolan i Stockholm en halvdagskonferens på temat Fastighetsbeskattning på Handelshögskolan i Stockholm. Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hela inbjudan med program och information om anmälan och pris finns här!

 

Välkommen till vårens luncher i Direkt och Indirekt skatt!
 
Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Program och information om anmälan och pris finns här!
 
Vårens datum:

Direkt skatt
 
Onsdagen den 7 mars 12.00 - 13.30 
Exit closed?
 
SKV föreslår en omdebatterad utflyttningsskatt för fysiska personer. På seminariet sätts detta förslag in i sin rättsliga kontext och diskuteras. 

Inledare: Docent Katia Cejie, Uppsala universitet
Kommentatorer: Annika Svanfeldt, PwC, Niklas Hagbard, Mannheimer Swartling och Petter Frödeberg, KPMG
 
 
Torsdagen den 12 april 12.00 - 13.30 
Förslaget om beräkning av skattetillägg i SOU 2017:94 
 
På seminariet kommer förslaget om beräkning av skattetillägg i SOU 2017:94 och angränsande skattetilläggsfrågor att diskuteras.
 
Inledare: Ulrika Bengtsson, Vinge (fr.o.m. 1/2) och Joakim Wittkull, Skeppsbron Skatt
Kommentator: Andrea Meyer, Hexagon
 
 
Onsdagen den 16 maj 12.00 - 13.30
Grisen i säcken 
 
Vi håller detta seminarium öppet för vårens aktuella frågor. 
 
   
Indirekt skatt
 
Tisdagen den 6 februari 12.00 - 13.30 
Blandad verksamhet och finansiella transaktioner  
 
Inledare: Andy Dörr, Skatteverkets Storföretagsregion 
 
Kommentatorer: Mattias Fri, Svalner och Tomas Karlsson, EY
 
 
Måndagen den 12 mars 12.00 - 13.30
IFRS 16, leasing och moms 
 
Inledare: Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv
Kommentator: Pontus Fornell, KPMG
 
Trepartshandel i ljuset av EUD-praxis
 
Inledare: Martin Carlsson, EY 
Kommentator: Lena Odelberg, AB Volvo
 
 
Torsdagen den 19 april 12.00 - 13.30
EU:s momsreform 
 
Inledare: Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv 
Kommentator: TBC 
 
Internprissättning och momsjusteringar
 
Inledare: Sara Lörenskog, PwC
Kommentator: Andreas Talle-Holmqvist, Swedbank 

 

Hösten 2017

 
Direkt skatt
 
Tisdagen den 19 september 12.00 - 14.00
Förslag till nya räntebegränsningsregler
 
Finansdepartementet la i juni 2017 fram promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn", i vilken föreslås nya ränteavdragsbegränsningsregler och förändringar av de redan befintliga. Efter en historisk tillbakablick av Wiman går Hellenius igenom förslaget varefter de praktiska konsekvenserna diskuteras av Larsén och Norén. Vi förlänger seminariet till 14.00 för att ge tid till diskussion.

Inledare: Professor Bertil Wiman, Uppsala universitet och Skatteexperten Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv
Kommentatorer: Partner Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt och Partner Helena Norén, EY
 
Torsdagen den 26 oktober 12.00 - 13.30 
Gränsdragningen mellan tjänst och näring samt möjligheten att med skatterättslig verkan sätta sig på bolag
 
Inledare: Advokat Carl Beyer, Mannheimer Swartling
Kommentatorer: Rättsliga experten Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, Partner Frida Haglund, Deloitte, Tax Partner Lillion Lindberg, PwC och Tax Director Shirin Arvanius, PwC
 
Onsdagen den 22 november 12.00 - 13.30
Höstens uppsamlingsheat! 
 
Två eller tre ämnen som aktualiserats under hösten kommer att avhandlas. Men ett av ämnena är spikat redan: Biträdande professor Jan Kellgren från Linköpings universitet kommer att behandla den skattemässiga relevansen av händelser efter balansdagen.
 
  
 
Indirekt skatt
 
Torsdagen den 14 september 12.00 - 13.30 
Överlåtelse av mark och tillhandahållande av entreprenad i skilda avtal
 
Ämnet är intressant bl.a. eftersom kammarrätterna i Göteborg och Stockholm har kommit till olika slut. 

Inledare: Partner Emil Virhammar, Svalner
Kommentatorer: Skatteverket, Partner Susann Lundström, KPMG och doktoranden Giacomo Lindgren Zucchini, Örebro universitet
 
Tisdagen den 17 oktober 12.00 - 13.30
Legalitetsprincipen och tolkning av mervärdesskattelag 
 
Skatteverket har gett ut ett ställningstagande om fondförvaltning i april 2017 som väckt diskussion om normgivningen på momsområdet och dess förenlighet med legalitetsprincipen.
 
Inledare: Professor Anders Hultqvist, Karlstads universitet
Kommentatorer: Partner Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt, Skattejuristen Ulrika Hansson, Bankföreningen och före detta regeringsrådet och EU-domaren Stig von Bahr
 
Torsdagen den 16 november 12.00 - 13.30
Höstens uppsamlingsheat!
 
Vi tar upp två eller tre ämnen som aktualiserats under hösten.

 

Våren 2017

 

IFA Nordic Regional Conference 2017

Den 18-19 maj 2017 anordnar de svenska och finska IFA-avdelningarna, med stöd av de danska och norska IFA-avdelningarna, tillsammans med Uppsala universitet och Stiftelsen Centrum för Skatterätt konferens i Uppsala på temat International Tax Dispute Resolution: Challenges for the Nordic Countries. Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Program och information om anmälan och pris finns här!

 

Temadag - 15 mars 2017

Den 15 mars 2017 anordnar Skatterättsligt Forum tillsammans med Svensk Skattetidning (som ges ut av Wolters Kluwer) och Handelshögskolan i Stockholm en halvdagskonferens på temat Skattefrågor i den nya ekonomin på Handelshögskolan i Stockholm. Du kan anmäla dig genom att klicka här eller genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hela inbjudan med information om talare m.m. finns här!

 
Direkt skatt
 
Torsdagen den 16 februari 12.00 - 13.30
Ny leasingstandard från IASB - vad blir konsekvenserna?
 
IASB antog den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leases år 2016. Hur ändras redovisningen och kan även beskattningen påverkas?

Inledare: Claes Norberg, Svenskt Näringsliv
Kommentator: Nils Schmid, KPMG
 
 
Tisdagen den 4 april 12.00 - 14.00
Fastighetspaketeringar m.m.
 
Den sista mars lämnar fastighetspaketeringsutredningen sitt betänkande. Förslagen kan antas få stor betydelse om de genomförs. Vid seminariet diskuteras och analyseras förslagen. Detta seminarium är förlängt med en halvtimme.
 
Inledare: Katarina Menzel, PwC
Kommentatorer: Viktor Sandberg, Svalner, Carl Lindberg, Mannheimer Swartling och Ulla Werkell, Fastighetsägarna
 
 
Tisdagen den 9 maj 12.00 - 14.00
Nya räntebegränsningsregler?
 
Vi chansar på att Finansdepartementet kommer med sitt förslag till nya begränsningsregler snart. På seminariet tas förslaget och dess effekter upp. Vi förlänger seminariet till 14.00 för att ge tid för diskussion. Om förslaget inte kommer i tid så kommer istället några frågor som aktualiserats under våren att tas upp.

Inledare: Bertil Wiman, Uppsala universitet och Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv
Kommentatorer: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt och Erik Hultman, EY
 
 
Indirekt skatt
 
Tisdagen den 7 mars 12.00 - 13.30
Neutralitet och likabehandling utifrån sjukvårdsundantaget
 
Ämnet har fått ökad aktualitet. Olika exempel där sjukvårdsundantaget kan problematiseras utifrån neutralitet och likabehandling kommer att lyftas fram.

Inledare: Pernilla Rendahl, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Kommentator: Emil Virhammar, Svalner
 
 
Torsdagen den 6 april 12.00 - 13.30
Aktuella frågor på energi- och miljöskatteområdet
 
Inledare: Torbjörn Spector, Svenskt Näringsliv
Kommentatorer: Ulf Olovsson, Finansdepartementet och Lena Hiort af Ornäs Leijon, Skatteverket
 
 
Tisdagen den 16 maj 12.00 - 13.30
Betaltjänster - momspliktigt eller momsfritt?
 
Området är ständigt aktuellt och Skatteverket har nyligen kommit ut med ett nytt ställningstagande på området.
 
Inledare: Ulf Nilsson, Stockholms universitet
Kommentatorer: Oskar Henkow, Lunds universitet och Jens Gullfelt, Deloitte
 
 
 
Skatteverket kommer att medverka vid flera av seminarierna.
 
 
Plats: Stora salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7.
 
 
 
Hösten 2016

Direkt skatt
 
7 september
 
Utgifter för Corporate Social Responsibility avdragsgilla som driftskostnader?

CSR har ökat i betydelse också på skatteområdet. På detta seminarium uppmärksammas frågan om utgifter för Corporate Social Responsibility kan/bör vara avdragsgilla som driftskostnader.

Inledare: Professor Roger Persson Österman, Stockholms universitet

Kommentatorer: Thomas Andersson och Jonas Mauritzson, Deloitte och Jan Bjuvberg, Uppsala universitet

 
12 oktober
 
Röster om OECD:s normgivning                       OBS! Förlängt seminarium 12.00 – 14.00

OECD och dess arbete på skatteområdet, inte minst avseende BEPS, har fått ökat genomslag och betydelse för svensk del. Ibland åberopas material från OECD utan att det står riktigt klart vilken betydelse som vi kan tillmäta sådant material. På detta seminarium behandlas frågan om rättskällevärdet av OECD:s material på skatteområdet.

Efter en kortare inledning av Bertil Wiman kommer frågan att behandlas ur olika synvinklar.

OECD:s modellavtal: Jérôme Monsenego, Uppsala universitet

OECD Transfer Pricing Guidelines: Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt

Övrigt OECD-material: Johan Rick, KPMG

 
23 november
 
Utredningen om 3:12-reglerna                             OBS! Förlängt seminarium 12.00 – 14.00

Den 1 november kommer betänkandet med förslag om nya s.k. 3:12-regler. På detta seminarium kommer förslagen att presenteras och analyseras.

Inledare: Hans Peter Larsson, PwC

Panel: Johan Fall, Svenskt Näringsliv, Annika Fritsch, Företagarna och Urban Rydin, Lantbrukarnas Riksförbund


Indirekt skatt
 
14 september
 
Bostäder och moms
 
Under senare tid har frågan om moms på asylboenden varit omdiskuterad. På detta seminarium diskuterar vi frågan om var gränsen går mellan exempelvis vanligt vanligt
hyresboende, omsorgsboende, asylboende och hotellboende?

Inledare: Emil Virhammar, Svalner

Kommentatorer: Ulf Nilsson, doktorand på Stockholms universitet och Christian Merseburg, EY 

 
17 november
 
FAT, FTT eller VAT för banksektorn?
 
Bankbeskattning har under ett flertal år varit en omdiskuterad fråga och den av regeringen tillsatta utredningen om en skatt på finanssektorn (dir. 2015:51) ska lägga sitt betänkande 1 november. På seminariet behandlas förslagen i betänkandet och dess tänkbara effekter.
 
Inledare: Ulrika Hansson, Svenska Bankföreningen
 
Kommentatorer: Ulf Trogen, Klarna (TBC), Pontus Fornell, KPMG och Henrik von Sydow, Carnegie Privatbank
 
 
7 december

Höstens uppsamlingsheat!

Vi tar upp något av det som hänt på området för indirekt skatt under hösten.

Som vanligt gäller tiden 12.00 - 13.30 och platsen är Handelshögskolans Stora Sal.
 
 
 
Du kan anmäla dig genom att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via anmälningsformuläret.

Varmt välkomna!

Bertil Wiman och Jan Bjuvberg
 
 
 
 
Våren 2016
 
 
Vårens datum för våra luncher i DIREKT skatt:

Måndagen den 15 februari
 
Torsdagen den 21 april
 
Fredagen den 20 maj
 

Vårens datum för våra luncher i INDIREKT skatt:
 
Tisdagen den 9 februari
 
Tisdagen den 8 mars
 
Torsdagen den 12 maj
 
 
Vi återkommer inom kort med ämnen och talare.
 
 
Du kan anmäla dig genom att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via anmälningsformuläret.

Varmt välkomna!

Bertil Wiman och Jan Bjuvberg
 
 
 
Hösten 2015
 
Höstens lunchseminarier i DIREKT skatt behandlar följande frågor:

Onsdagen den 23 september
 
Vad är A och O för en AO?
 
Inledare: Anders Bengtsson, allmänt ombud, Skatteverket
 
Kommentatorer: Tomas Algotsson, enhetschef vid Rättsenheten, Skatteverket och skattejurist Ingrid Melbi, PwC
 
Tisdagen den 20 oktober
 
Underprisöverlåtelser av fastigheter. Kattrumpor efter nya HFD-avgöranden.
 
Inledare: Skattejurist Ulla Werkell, Fastighetsägarna
 
Kommentatorer: Karin Holmgren, partner, Deloitte och jur. dr. Peter Nilsson, LRF Konsult och Ingvar Håkansson, rättslig expert, Skatteverket
 
Onsdagen den 25 november
 
Onsdagens uppsamlingsheat. Här tar vi upp några av höstens aktuella skattefrågor.
 
 
Höstens lunchseminarier i INDIREKT skatt behandlar följande frågor:
 
Tisdagen den 6 oktober
 
Holdingbolag och Larentiamålet
 
Inledare: Skattejurist Pär Sundberg, Skeppsbron Skatt
 
Kommentator: Skattejurist Anneli Möller, Skatteverket
 
Torsdagen den 5 november
 
Moms och avdragsrätt
 
Inledare: Docent Oskar Henkow, Lunds universitet och EY
 
Kommentator: Meddelas senare
 
Onsdagen den 9 december
 
Justitieråd Inga-Lill Askersjö berättar om arbetet i Högsta Förvaltningsdomstolen
 
 
Du kan anmäla dig genom att klicka här
 
 
Våren 2015
 
Temadag - 10 mars 2015
 
Den 10 mars 2015 anordnar Skatterättsligt Forum och Svensk Skattetidning en halvdagskonferens på temat Utmaningar i svensk inkomst- och mervärdesskatt i ljuset av BEPS, OECD och EU på Handelshögskolan i Stockholm. Du kan anmäla dig redan genom att klicka här eller skicka ett meil till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hela inbjudan med information om talare m.m. finns här!
 
 
Datum för vårens luncher:

Direkt skatt

10 februari

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

Propositionen har landat - vad innebär den?

 

Inledare: Skatteexpert Ulrika Hansson, Bankföreningen

Kommentator: Skattejurist Helena Norén, EY och doktorand Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala universitet

 

 

22 april

Förhandsbeskedsinstitutets räckvidd

Vilka slutsatser kan dras avseende möjligheterna att få förhandsbesked i olika frågor efter HFD:s avvisade förhandsbesked om ränteavdrag?

 

Inledare: Professor Roger Persson Österman

Kommentator: Skattejurist Ingrid Melbi, PwC och skattejurist Joakim Wittkull, Skeppsbron Skatt

 

 

12 maj

Partner Jörgen Graner, KPMG, inleder om de föreslagna förändringarna i 24 kap. IL, kupongskattelagen och skatteflyktslagen med synpunkter och kommentarer från professor Anders Hultqvist, Stockholms universitet och professor Bertil Wiman, Uppsala universitet.

Därefter kommer partner Karin Attorps och senior associate Carl Beyer, Mannheimer Swartling, att ta upp några av vårens rättsfall på 3:12-området.

 

 

Indirekt skatt

19 februari

Omvärdering av beskattningsunderlaget

 

Inledare: Skattejurist Susann Lundström, KPMG

Kommentator: Professor Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet

 

29 april

Moms ur ett domarperspektiv

 

Inledare: Rådman David Wahren, Förvaltningsrätten i Stockholm

Kommentator: Skattejurist Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion

 

21 maj

Avdragsrätt med anledning av Svedafallet, C-126/14, Royne Schiess, EY
Moms och finansiella sektorn, Jesper Öberg, PwC
Ett eller flera tillhandahållanden, Kerstin Alvesson, Skatteverket
 
 
 
Du kan anmäla dig genom att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via anmälningsformuläret.

Varmt välkomna!

Bertil Wiman, Gunnar Rabe och Jan Bjuvberg

 

 

 

Hösten 2014

 

Datum för höstens luncher

Direkt skatt
9 september

Neutral bolagsskatt – SOU 2014:40

Vi inleder hösten med ett förlängt lunchseminarium om Företagsskattekommitténs betänkande. Vi har avsatt tid fram till kl. 14.

Inleder gör skattejurist Hanna Nilsson, PwC med en översikt av förslaget och de olika modeller som stått kommittén till buds. Därefter tar docent Jan Bjuvberg, Uppsala universitet, upp frågor kring det föreslagna begreppet finansiella kostnader. Bankföreningens skatteexpert Ulrika Hansson fortsätter med effekterna för den finansiella sektorn innan professor Anders Hultqvist, Stockholms universitet, behandlar konstitutionella aspekter på den föreslagna halveringen av inrullat underskott.

 
2 oktober

Enkla bolag – inte så enkla

Docent Jan Kellgren, Linköpings universitet och författare till boken ”Enkla bolag i inkomstbeskattningen” inleder om enkla bolag och transaktioner som liknar dem som sker inom ramen för enkla bolag. Advokat Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling, kommenterar.

 
10 december
 
Advokat Martin Nilsson, Mannheimer Swartling, kommer att analysera domarna avseende private equity i Nordic Capital och Segulah.
 
Doktorand Katarina Fast, Stockholms universitet, behandlar lagrådsremissen om dubbelprövningsförbudet och slutligen kommer juris doktor Martin Berglund, Uppsala universitet, att ta upp effekterna av Skatteverkets ställningstagande om EU-rättens betydelse för spärrbeloppsberäkningen. Eventuellt hinner vi också med något om EU-kommissionens meddelande om att de svenska ränteavdragsbegränsningarna kan strida mot EU-rätten.


Indirekt skatt
 
24 september
Skandiafallet – mervärdesskattegrupper och filialer

Inledare: Tomas Karlsson, EY

Kommentator: Steven Robertson, KPMG
 
4 november
Vårdtjänster och moms

Inledare: Jan Kleerup, Svalner Skatt & Transaktion

Kommentator:  Anna Eklund, Skatteverket
 
 
2 december
 
Jan Larsson, Finansdepartementet:                
Pågående momsarbete i EU samt i EUD med svensk anknytning
 
Mattias Fri, Svalner Skatt & Transaktion:
Kommissionens arbetspapper om den slutliga ordningen och allmänt om arbetet i kommissionens expertgrupp
 
Jesper Öberg, PwC:                                              
Läget i olika finansmomsfrågor samt tryckerimomsen


Du kan anmäla dig redan genom att klicka här eller skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Varmt välkomna!

Bertil Wiman, Gunnar Rabe och Jan Bjuvberg

Våren 2014

11 februari- lunchseminarium Direkt skatt
Ämne: Hybridinstrument. Vad är det? Hur fungerar de? Vilka effekter blir det av föreslagna ändringar i moderdotterbolagsdirektivet?
Inledare: Sara Jacobsson och Niklas Bång, Skeppsbron Skatt.
Kommentator: Pontus Thulin, Skatteverket
 
5 mars- lunchseminarium Indirekt skatt
Ämne: Verksamhetsöverlåtelser efter Cerbofallet.
Inledare: Susann Lundström, KPMG
Kommentator: Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt

Temadag - 11 mars 2014

11 mars 2014 - Den 11 mars 2014 anordnar Skatterättsligt Forum och Svensk Skattetidning en halvdagskonferens på temat Skatteförfarande och skatteprocess på Handelshögskolan i Stockholm. Du kan anmäla dig redan genom att klicka här eller skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hela inbjudan med information om talare m.m. finns här!
 
2 april- lunchseminarium Direkt skatt
Ämne: Arbetet inom OECD med projektet Base Erosion and Profit Shifting, BEPS går framåt och kommer att ha stor betydelse för företagsbeskattningen. Vid seminariet diskuteras åtgärderna enligt BEPS handlingsplan och aktiviteterna inom EU:s Platform for Good Tax Governance, som är EU:s motsvarighet.
Inleder gör Ingela Willfors, Finansdepartmentet, som är ansvar från svenskt sida för BEPS, och Bertil Wiman, Uppsala universitet och ledamot i EU:s platform.
Kommenterar gör jur.dr. Jérôme Monsenego, Uppsala universitet och PwC.
 
8 april - lunchseminarium Indirekt skatt
Ämne: 2015 års förändringar
Inledare: Lena Westfahl, EY
Kommentator: Bestäms senare
 
7 maj- lunchseminarium Direkt skatt
Vårens samlingsheat! Vi fångar upp några av vårens aktuella skatterättsliga händelser. Vi tror att det kan komma intressanta rättsfall, och vi bevakar också påtänkt lagstiftning. Inledare bestäms senare.
 
22 maj - lunchseminarium indirekt skatt
Aktuella frågor om indirekt skatt. Vi tar upp några av vårens skatterättsliga händelser. Det kan till exempel vara rättsfall eller påtänkt lagstiftning.
Inledare bestäms senare.

 

2013

Torsdag 14 februari - lunchseminarium i Indirekt skatt
BGZ-målet med huvudsaklighetsprincipen och leasing.
Inledare: Thomas Karlsson, Ernst & Young
Kommentatorer: Anna Sandberg-Nilsson och Hussein Abdali, Svenskt Näringsliv

Fredag 15 februari - temadag Direkt skatt
Tillsammans med Svensk Skattetidning, som ges ut av Norstedts Juridik, anordnar Skatterättsligt Forum konferens på Handelshögskolan i Stockholm. Temat är: Omstruktureringar! Anmäl dig genom att skicka mail till Amanda Persson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller anmäl dig här.

Tisdag 12 mars - lunchseminarium i Direkt skatt
Momsfällor vid omstruktureringar och försäljningar! Vad en inkomstskatterättare absolut måste känna till!
Inledare: Lena Westfahl, Ernst & Young och Jens Gullfeldt, General Electric.

Tisdag 9 april - lunchseminarium i Direkt skatt
Bevisbörda och beviskrav. Aktuell praxis diskuteras.
Inledare: Joakim Wittkull och Per Holstad, Skeppsbron Skatt
Expert från Skatteverket kommenterar förhoppningsvis och Eric Brylander, Uppsala universitet, ger ett civil- och straffprocessrättsligt perspektiv.

Torsdag 11 april - lunchseminarium i Indirekt skatt
Public bodies
Inledare: Oskar Henkow, Lunds Universitet
Kommentator: Jeanette Fored, Sveriges kommuner och landsting

Tisdag 14 maj - lunchseminarium i Direkt skatt

Axplock ur vårens aktuella skattefrågor. Vi tar upp några av vårens skattehändelser.

Talare: Jan Bjuvberg, Uppsala Universitet, Kerstin Nyqvist, Svenskt Näringsliv, Brita Löfgren Lewin, SEB och Bertil Wiman, Uppsala Universitet.

Onsdag 22 maj - lunchseminarium i Indirekt skatt

Aktuella frågor, med bl.a. EU:s finansskatt.

Inledare: Oskar Henkow, Lunds Universitet.

11 september- lunchseminarium Direkt skatt
Beskattningsunderlaget för fasta driftställen
Inledare: Jan Bjuvberg, Uppsala universitet. Kommentator: Anders Köhlmark, KPMG

1 oktober- lunchseminarium Indirekt skatt
Förfarandemissbruk efter Newey-målet

Inledare: Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet. Kommentator: Anneli Möller, Skatteverket.


15 oktober- lunchseminarium Direkt skatt
Vad händer på FÅAB-fronten? Höstens förväntade proposition om ändringar i reglerna för fåmansföretag analyseras.
Inledare: Annika Svanfeldt, PwC och Annika Fritsch, Företagarna

5 november - lunchseminarium Indirekt skatt
Energiskatter för momsare
Inledare: Stefan Olsson, Karlstad universitet
Kommentator: Fredrik Jonsson, PwC

19 november- lunchseminarium Direkt skatt
Höstens samlingsheat. Olika aktuella frågor tas upp. Seminariet inleds av Inga-Lill Askersjö, Skatteverket. Därefter kommer som vanligt 2-3 av höstens skatterättsliga händelser att behandlas. Inledare till dem bestäms senare.

3 december - lunchseminarium indirekt skatt

Aktuella frågor om indirekt skatt. Vi tar upp några av höstens skattehändelser.

Inledare: Bestäms senare                               

2012

15 februari 2012 - Lunchseminarium i Direkt skatt
Stimulanser för riskkapital m.m. Vad bör göras?
Inledare: Annika Fritsch, Företagarna
Kommentatorer: Rune Andersson, Melby Gård och Roger Persson Österman, Ernst & Young

21 februari 2012 - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Aktieavyttring – verksamhetsöverlåtelse?
Inledare:  Susann Lundström, KPMG
Kommentator: Oskar Henkow, Lunds Universitet

8 mars 2012 - Den 8 mars 2012 anordnar Skatterättsligt Forum och Svensk Skattetidning en halvdagskonferens på temat Internprissättning på Handelshögskolan i Stockholm. Mer information om agenda, talare m.m. publiceras här senare i vinter. Du kan anmäla dig redan genom att klicka här eller skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Hela inbjudan med information om talare m.m. finns här!

29 mars 2012 - Kursafton för termin 5 i Uppsala

30 mars 2012 - Lunchseminarium i Direkt skatt
Advokat Peter Nordquist, Peter Nordquist Advokatbyrå AB, inleder om  
HFDs avgörande om tredjemansrevision, och Anna Carolina Baur,  
Skatteverket kommenterar. Vad innebär målet, och vilken inverkan kan  
det tänkas få på framtida tredjemansrevisioner?

Det sedan länge förväntade förslaget om ränteavdragsbegränsningar kom  
förra veckan, och Anders Köhlmark, KPMG, kommer att behandla förslaget  
och dess tänkbara effekter.
 

De s.k. Perumålen har nyligen avgjorts i HFD och Martin Segerström,
Ernst & Young kommenterar målen.

11 april 2012 - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Huvudsaklighet eller delning?
Inledare: Martin Loeb, Skatteverket
Kommentator: Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion

3 maj 2012 - Lunchseminarium i Direkt skatt
Verklig innebörd
Inledare: Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt, presenterar resultatet av en omfattande studie av inkomstskattepraxis
Kommentator: Johan Sjöqvist, PwC

10 maj 2012 - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Aktuella frågor

11 september 2012- Lunchseminarium Direkt skatt

20 september 2012 - Lunchseminarium Indirekt skatt

24 oktober 2012 - Lunchseminarium Direkt skatt

30 oktober 2012 - Lunchseminarium Indirekt skatt5 december 2012 - Lunchseminarium Direkt skatt

12 december 2012 - Lunchseminarium Indirekt skatt

2011

28 januari - Vinterpromotion i Uppsala

3 februari - Lunchseminarium i Direkt Skatt

8 februari - Lunchseminarium i Indirekt Skatt

27 februari - 6 mars  - Moot Court i Leuven

16 mars kl. 13-15 - Temadag på Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Svensk Skattetidnin

5 april - Lunchseminarium i Direkt Skatt 

6 april -  15 april- Wintercourse i Rom

12 april - Symposium om finanskrisen och juridiken i Uppsala. Hela inbjudan samt information om anmälan!

13 april - Lunchseminarium i Indirekt Skatt

5 maj - Lunchseminarium i Direkt Skatt

11 maj - Alumnidag i Uppsala

17 maj - Lunchseminarium i Indirekt Skatt

27 maj - Vårpromotion i Uppsala

2-4 juni EATLP konferens i Uppsala

 8 september - Lunchseminarium i Direkt Skatt
Att flytta från Sverige. Teoretiska och praktiska frågor kring utflyttningsbeskattning av individer.
Inledare: JD Katia Cejie, Uppsala universitet och skattekonsult Björn Johansson, KPMG
Kommentator: Åsa Edesten, BDO Stockholm AB

22 september - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Omsättning av tjänster till köpare med etableringar i andra länder.
Inledare: Rättslig expert Kerstin Alvesson, Skatteverket
Kommentator: Skattejurist, JD Jesper Öberg, Ernst & Young

13 oktober - Lunchseminarium i Direkt skatt
Underprisöverlåtelser i ljuset av gåvobegreppet
Inledare: Professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet
Kommentator: Oscar Warglo, PwC

 18 oktober - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Ond eller god tro - spelar det någon roll?
Inledare: Kammarrättsråd, skatteansvarig vid domstolsakademin Kristina Harmsen Hogendorn
Kommentator: Skattejurist Jan Kleerup, Svalner Skatt & Transaktion

1 december - Lunchseminarium i Indirekt skatt
Aktuella frågor

 8 december - Lunchseminarium i Direkt skatt
Aktuella frågor. Vi hoppas bl.a på HFD-avgöranden om ränteavdrag, Peru-svängar och tredjemansrevision men håller öppet också för andra nyheter.

 2010

Fredag den 10 december 2010 disputerar Katia Cejie i ämnet Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar: En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem. Plats: Universitetshuset sal IV kl. 10.15. Avhandlingen går att köpa via Jure Förlag AB, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via www.jure.se. Bokens baksidestext går att läsa här!

9 december 2010 - Lunchseminarium i Direkt Skatt. Bokföringsnämndens allmänna råd för större aktiebolag - K3. Nya skattefrågor om kopplingen m.m aktualiseras.
Inledare: Claes Norberg, Svenskt Näringsliv
Kommentatorer: Helena Norén, Ernst & Young och Jan Bjuvberg, Uppsala Universitet.

1 december 2010 - Lunchseminarium i Indirekt skatt.
Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion, talar om kommande momsdomar från EU-domstolen och Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv, talar om pågående momsarbete i EU.

9 november 2010 - Lunchseminarium Indirekt Skatt. Gruppregistrering.
Inledare: Tomas Karlsson, Ernst & Young
Kommentator: Ulrika Hansson, Bird & Bird

29 oktober 2010 - Lunchseminarium i Direkt Skatt. Prövningstillstånd i regeringsrätten - kan man få det?
Inledare: Regeringsrådet Kristina Ståhl
Kommentator: Ingrid Melbi, PwC

Mottagaren av 2009/2010 års forskningsstipendium på 100 000 kr från Centrum för Skatterätt, JD Pernilla Pendahl, Jönköping, föreläser på temat Beskattning av mediatjänster - en fiktion av momsens funktion? den 21 oktober 17.15 - 18.00 på Juridicum i Uppsala. Buffé och dryck efteråt!

Den 15 oktober 2010 disputerade Mikaela Sonnerby vid Uppsala Universitet i ämnet Neutral Uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet. Bokens baksidestext går att läsa här!

12 oktober 2010 - Lunchseminarium i Indirekt Skatt. SKF-domen.
Inledare: Oskar Henkow, Lunds Universitet.
Kommentator: Bodil Persson, Skatteverket.

7 september 2010 - Lunchseminarium i Direkt Skatt. Risken för fast driftställe i Sverige då verksamhet bedrivs via utländskt bolag.
Inledare: Jan Källqvist och Mårten Sundholm, KPMG.

Inbjudan till höstens lunchseminarium finns här!

Bilder från tidigare evenemang - klicka här!