Bakgrund

Handelshögskolan i Stockholm bildade 2008 stiftelsen Centrum för Skatterätt i syfte att främja forskning i skatterätt och närbesläktade områden som är av hög relevans för svenskt näringsliv. Stiftelsens verksamhet är knuten till Juridiska fakulteten i Uppsala. Föreståndare för centret är professor Bertil Wiman, Uppsala universitet. Stiftelsen stöds av Deloitte, EY, KPMG, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt, PwC och Svalner.

Forskningsstöd

Stiftelsen stöder, tillsammans med dotterbolaget Skatterättsligt Forum Sverige AB, skatterättslig forskning inom ramen för stiftelsens ändamål. Det sker genom bidrag till forskningsprojekt och till enskilda forskare, till anordnande av vetenskapliga symposier och seminarier, och genom stöd till Juridiska Biblioteket vid Uppsala Universitet.

Stiftelsen Centrum för Skatterätt bildades 2008 av Handelshögskolan i Stockholm och är knuten till Juridiska fakulteten i Uppsala. Stiftelsen stöds av Deloitte, EY, KPMG, Mannheimer Swartling, Skeppsbron Skatt, PwC och Svalner. Genom dess dotterbolag Skatterättsligt Forum Sverige AB bedrivs lunchseminarier och konferenser. Professor Bertil Wiman är föreståndare för Centrum för Skatterätt.

Ledning

Styrelsen för Centrum för Skatterätt utses av Juridiska fakultetsstyrelsen i Uppsala och utgörs av Bertil Wiman, Uppsala universitet (föreståndare), Lars Ågren, Handelshögskolan, Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv samt Mari Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen.

Skeppsbron